הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה אל-טייבה اللجنة المحلية للتنظيم والبناء الطيبة (المثلث) - דף הבית
טייבה

דוחות

  
  
דוח שנתי לשר האוצר  2019 ב.pdfדוח שנתי לשר האוצר 2019 ב
דוח שנתי לשר האוצר  2019 ג.pdfדוח שנתי לשר האוצר 2019 ג
דוח שנתי לשר האוצר  2019 א.pdfדוח שנתי לשר האוצר 2019 א
אישור חשמלאי מוסמך - תעודת גמר.pdfאישור חשמלאי מוסמך - תעודת גמר
אישור חשמלאי מוסמך.pdfאישור חשמלאי מוסמך
אישור למתן טופס 4.pdfאישור למתן טופס 4
אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין.pdfאישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין
אישור מועצה למתן תעודת גמר.pdfאישור מועצה למתן תעודת גמר
אישור עורך הבקשה.pdfאישור עורך הבקשה
אישור תחילת עבודות.pdfאישור תחילת עבודות
בקשה לאישור הספקת חשמל - מים-טלפון.pdfבקשה לאישור הספקת חשמל - מים-טלפון
בקשה לאישור התחלת עבודות הבניה.pdfבקשה לאישור התחלת עבודות הבניה
בקשה לאישור להספקת חשמל ומים לביצוע עבודות.pdfבקשה לאישור להספקת חשמל ומים לביצוע עבודות
בקשה לקלת תעודת גמר להיתר.pdfבקשה לקלת תעודת גמר להיתר
בקשה לתאום פגישה עם מהנדס הועדה.pdfבקשה לתאום פגישה עם מהנדס הועדה
דיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר.pdfדיווח על ביצוע עבודה פטורה מהיתר
דיווח על גמר הבניה.pdfדיווח על גמר הבניה
דיווח על גמר יסודות הבניין.pdfדיווח על גמר יסודות הבניין
דיווח על גמר שלד הבניין.pdfדיווח על גמר שלד הבניין
דיווח על סימון מתווה הבניין.pdfדיווח על סימון מתווה הבניין
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה - לגמר בניין.pdfדיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה - לגמר בניין
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה - לגמר השלד.pdfדיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה - לגמר השלד
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה - לגמר יסודות מקלט ומרתף, או גמר קורות יסוד.pdfדיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה - לגמר יסודות מקלט ומרתף, או גמר קורות יסוד
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניהלסימון קווי בניין-מקום היסודות.pdfדיווח על עריכת ביקורת באתר הבניהלסימון קווי בניין-מקום היסודות
הודעה על התחלת עבודות בניה.pdfהודעה על התחלת עבודות בניה
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין 1.pdfהודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין 1
הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין.pdfהודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד הבניין
הודעה על מינוי אחראי לביקורת הביצוע.pdfהודעה על מינוי אחראי לביקורת הביצוע
הודעה על מינוי אחראי לביקורת על עבודות בניה.pdfהודעה על מינוי אחראי לביקורת על עבודות בניה
הודעה על מינוי אחראי לביקורת.pdfהודעה על מינוי אחראי לביקורת
1 - 30הבא

דוחות