​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים לדף

* אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה , ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית.

* הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.

* המידע המחייב הינו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית בלבד.

הטמעת הנחיות בתהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק :

החל מתאריך 03.04.2016 נכנס הליך המידע לתוקף באופן מלא ומחייב לרבות שימוש במערכת "רישוי זמין" של מנהל התכנון. לפיכך, כל בקשה למידע שתוגש מועד זה ואילך מחויבת בהגשה בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין (יש ללחוץ על הקישור).

תהליך בקשה להיתר​

החל מתאריך 03.04.2016 יש להגיש בקשה להיתר בדרך מקוונת, לבקשות שניתן לגביהן מידע לאחר 03.04.2016.
למידע נוסף ניתן לפנות בקישור המצ"ב ולהנחיות באתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובניה (יש ללחוץ על הקישור).
לקראת היערכות לרפורמה (תיקון 101) - מזמינה הוועדה את ציבור המתכננים, להגיש בקשות להיתר בצורה מקוונת. נא לשלוח מייל לוועדה - לרכז הרישוי להגשה.

חדשות ועדכונים