ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב-11.07.2021

תאריך: 07/06/2021

​הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב-11.7.2021 בשעה 18:30 במעמד ראש העיר וחברי המעוצה