ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב- 30.5.2021

תאריך: 04/05/2021

הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב-30.5.2021 בשעה 18:30 במעמד ראש העיר וחברי המעוצה