ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב- 28.4.2021

תאריך: 14/04/2021

​הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב-28.4.2021 בשעה 13:00 במעמד ראש העיר וחברי המעוצה