ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב- 16.03.2021

תאריך: 10/02/2021

הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה  ב-16.03.2021 בשעה 18:30 במעמד ראש העיר וחברי המעוצה.