ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב- 03.02.2021

תאריך: 19/01/2021

הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב-3.02.2021 בשעה 18.30 במעמד ראש העיר וחברי המועצה