ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה ב-13.12.2020

תאריך: 15/11/2020

​​הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב-13.12.2020 בשעה 18:30 במעמד ראש העיר וחברי המועצה.