ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב- 28.10.2020

תאריך: 10/09/2020

​הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה בתאריך 28.10.2020בשעה 18:00 במעמד ראש העיר וחברי המעוצה