ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה ב- 26.8.2020

תאריך: 09/08/2020

​הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה בתאריך 26.8.2020 בשעה 18:30 במעמד ראש העיר וחברי המעוצה