שיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה ב-22.07.2020

תאריך: 28/06/2020

הישבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה בתאריך ה-22.7.2020 בשעה 18:30 במעמד ראש העיר וחברי המעוצה