ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה ב-16.6.2020

תאריך: 20/05/2020

הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב-16.6.2020 בשעה 18:30 במעמד ראש העיר וחברי המועצה.