ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה ב-01/04/2020

תאריך: 08/03/2020

הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב01/04/2020 בשעה 18:00 במעמדת ראש העיר וחברי המועצה. ​​