ישיבת מליאה של הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה ב-26.02.2020

תאריך: 10/02/2020

הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בעיריית טייבה ב26.02.2020 בשעה 19:00 במעמד ראש העיר וחברי המועצה.