בתאריך 13/03/2019 תתקיים ישיבה לוועדת התכנון והבניה

תאריך: 13/03/2019